Većina kompanija danas preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI. Sigurnosni rizici i tehnička složenost mogu usporiti proces usvajanja ove tehnologije, ali kompanije koje se bave generativnom AI nalaze rješenje u upotrebi decentralizovanih odluka i/ili centra izvrsnosti u svojim strategijama. Prema rezultatima istraživanja, respondenti koji su prešli pilot fazu s generativnom AI smatraju da ona može donijeti značajne rezultate. Međutim, postoje i razlozi za oklijevanje s usvajanjem ove tehnologije, kao što su sigurnosni rizici, tehnička složenost, regulativa i troškovi implementacije. Ipak, kompanija Dell je najavila dodavanje prethodno obučenih modela i inferenciranje generativne AI u svoje usluge, što ukazuje na potencijal koji ova tehnologija ima u industriji.

Većina kompanija preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI.

Većina kompanija preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI

Generativna AI, tehnologija koja omogućava računalima da stvaraju originalne sadržaje kao što su slike, tekstovi i zvukovi, ima potencijal da značajno unaprijedi poslovanje kompanija u različitim industrijama. Većina kompanija prepoznaje vrijednost generativne AI i preferira kombinaciju javnih i privatnih modela kako bi optimalno iskoristila njezine prednosti.

Javni modeli generativne AI, kao što su OpenAI’s GPT-3, dostupni su svima i omogućavaju pristup većem broju korisnika. To znači da svaka kompanija može iskoristiti ove modele i prilagoditi ih svojim specifičnim potrebama. S druge strane, privatni modeli generativne AI su razvijeni samo za interne potrebe kompanija. Kombinacija javnih i privatnih modela omogućava kompanijama da iskoriste zajedničke resurse i istovremeno zadrže kontrolu nad svojim osjetljivim podacima.

Sigurnosni rizici usporavaju usvajanje generativne AI

Sigurnosni rizici igraju veliku ulogu u usporavanju usvajanja generativne AI tehnologije. Kako generativna AI sve više postaje sofisticirana, postoji zabrinutost da bi računalni modeli mogli biti iskorišteni za neželjene aktivnosti poput lažiranja sadržaja, širenja dezinformacija ili čak krađe identiteta.

Da bi se smanjili sigurnosni rizici, kompanije trebaju uložiti u razvoj i primjenu robustnih sigurnosnih mjera, uključujući enkripciju podataka, autentifikaciju korisnika i praćenje korištenja AI tehnologije. Također je važno osigurati da se samo pouzdani izvori koriste za obuku generativnih modela kako bi se spriječilo unošenje zlonamjernog sadržaja.

Većina kompanija preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI.

Tehnička složenost otežava usvajanje generativne AI

Još jedan faktor koji usporava usvajanje generativne AI je tehnička složenost ove tehnologije. Generativna AI zahtijeva napredne računalne resurse i visoki stupanj stručnosti za implementaciju i upravljanje modelima. Osim toga, algoritmi generativne AI često su vrlo kompleksni i zahtijevaju mnogo vremena i resursa za obuku.

Da bi se prevladala tehnička složenost generativne AI, kompanije mogu surađivati s eksternim stručnjacima ili koristiti cloud-based platforme koje nude više računalne snage i alate za olakšavanje implementacije i upravljanja generativnim modelima. Također je važno kontinuirano ulagati u obuku i usavršavanje zaposlenika kako bi stekli potrebne vještine za korištenje generativne AI tehnologije.

Decentralizovano donošenje odluka u strategijama kompanija koje se bave generativnom AI

Kompanije koje se bave generativnom AI strategijama često koriste decentralizovano donošenje odluka kako bi iskoristile različite perspektive i ekspertize unutar organizacije. Umjesto da se odluke donose na vrhu hijerarhijske strukture, decentralizovano donošenje odluka omogućava zaposlenicima s različitim zaduženjima i razinama znanja da doprinesu procesu donošenja odluka.

Decentralizovano donošenje odluka u strategijama generativne AI je važno jer omogućava da se implementacija generativne AI tehnologije prilagodi specifičnim potrebama i ciljevima svake kompanije. Također promovira kreativnost i inovaciju, jer zaposlenici iz različitih dijelova organizacije imaju priliku iznijeti svoje ideje i prijedloge kako bi se iskoristile sve prednosti generativne AI.

Većina kompanija preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI.

Center of excellence kao strategija kompanija koje se bave generativnom AI

Center of excellence (CoE) je strategija koju mnoge kompanije koriste kako bi postigle uspjeh u implementaciji generativne AI tehnologije. CoE je tim stručnjaka koji su odgovorni za istraživanje, razvoj i primjenu generativne AI unutar organizacije. Ovaj tim je često sastavljen od različitih stručnjaka s različitim zaduženjima, uključujući istraživače, inženjere, analitičare podataka i poslovne stručnjake.

CoE ima ključnu ulogu u osiguravanju da implementacija generativne AI bude uspješna. Oni su odgovorni za istraživanje i testiranje najnovijih metoda i alata generativne AI, prilagođavanje tehnologije specifičnim potrebama kompanije i pružanje podrške i obuke zaposlenicima u korištenju generativne AI. CoE također ima važnu ulogu u uspostavljanju sigurnosnih standarda i pridržavanju etičkih smjernica u korištenju generativne AI tehnologije.

Kompanije koje su implementirale generativnu AI smatraju da ona donosi značajne rezultate

Kompanije koje su već implementirale generativnu AI tehnologiju svjedoče o značajnim rezultatima koje donosi. Pomaže im u stvaranju originalnog sadržaja, poboljšanju kvalitete proizvoda i pružanju personaliziranih usluga svojim korisnicima. Na primjer, kompanije u marketinškoj industriji koriste generativnu AI za stvaranje kreativnih i privlačnih reklama, dok kompanije u e-trgovini koriste generativnu AI za personalizaciju preporuka proizvoda.

Generativna AI također može pomoći kompanijama da automatiziraju procese, povećaju učinkovitost i smanje troškove. Na primjer, generativna AI može analizirati velike količine podataka i izvlačiti korisne uvide koji mogu pomoći u donošenju informiranih poslovnih odluka. Također može pomoći u automatizaciji rutinskih zadataka, oslobađajući zaposlenike da se fokusiraju na složenije i vrijednije zadatke.

Većina kompanija preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI.

Razlozi za oklijevanje s usvajanjem generativne AI

Unatoč prednostima koje generativna AI može donijeti, mnoge kompanije oklijevaju s usvajanjem ove tehnologije iz nekoliko razloga. Sigurnosni rizici, tehnička složenost, regulativa i troškovi implementacije su neki od najčešćih razloga za oklijevanje.

Sigurnosni rizici su velika briga za mnoge kompanije. Postoji zabrinutost da bi generativna AI tehnologija mogla biti zloupotrijebljena za širenje dezinformacija ili kršenje privatnosti korisnika. Kompanije se moraju osigurati da primjenjuju najbolje prakse sigurnosti kako bi spriječile takve scenarije.

Tehnička složenost generativne AI također može predstavljati izazov za mnoge kompanije. Zahtijeva posebne vještine i resurse za implementaciju i upravljanje generativnim modelima. Kompanije moraju uložiti vrijeme i resurse u obuku zaposlenika ili surađivati s vanjskim stručnjacima kako bi uspješno iskoristile generativnu AI.

Regulativni okvir također može usporiti usvajanje generativne AI. Različite industrije i zemlje imaju različita pravila i smjernice za korištenje AI tehnologije, uključujući generativnu AI. Kompanije moraju biti pažljive u pridržavanju tih smjernica kako bi izbjegle pravne probleme i reputacijske štete.

Također je važno spomenuti da troškovi implementacije generativne AI mogu biti visoki. Potrebno je uložiti u infrastrukturu, hardver, softver i stručnjake kako bi se generativna AI uspješno implementirala. Kompanije trebaju pažljivo procijeniti troškove i koristi prije nego što se odluče na usvajanje generativne AI tehnologije.

Dell dodaje prethodno obučene modele i inferenciranje generativne AI u svoje usluge

Dell je nedavno najavio da će dodati prethodno obučene modele i inferenciranje generativne AI u svoje usluge. Ova inicijativa omogućava kompanijama da iskoriste prednosti generativne AI putem cloud-a, bez potrebe za vlastitom infrastrukturom ili stručnjacima.

Dell-ova ponuda prethodno obučenih modela omogućava kompanijama da brzo i jednostavno implementiraju generativnu AI u svoje poslovne procese. Ovi modeli su već trenirani na širokom skupu podataka i mogu generirati visokokvalitetne sadržaje, poput slika ili teksta. Osim toga, Dell nudi i mogućnost inferenciranja generativne AI, što omogućava kompanijama da koriste te modele za generiranje novog sadržaja temeljenog na njihovim specifičnim potrebama.

Ova ponuda Dell-a očekuje se da će ubrzati usvajanje generativne AI tehnologije među kompanijama koje su dosad bile oklijevajuće zbog sigurnosnih rizika, tehničke složenosti ili troškova implementacije. Dell je već poznata kompanija s bogatim iskustvom u pružanju tehnoloških rješenja, pa će kompanije moći pouzdati se u kvalitet i pouzdanost njihovih usluga generativne AI.

U zaključku, generativna AI ima potencijal da značajno unaprijedi poslovanje kompanija u raznim industrijama. Međutim, sigurnosni rizici, tehnička složenost i drugi čimbenici mogu usporiti usvajanje ove tehnologije. Kompanije koje su već implementirale generativnu AI svjedoče o značajnim rezultatima koje ona donosi. Dell-ova inicijativa dodavanja prethodno obučenih modela i inferenciranja generativne AI u svoje usluge pruža kompanijama priliku da iskoriste prednosti generativne AI putem cloud-a i ubrza njihovu implementaciju. Kroz pravilno rukovanje sigurnosnim rizicima, poboljšanje tehničke strane i adekvatno upravljanje implementacijom, kompanije mogu iskoristiti prednosti generativne AI i postići konkurentske prednosti na tržištu.

Većina kompanija preferira kombinaciju javnih i privatnih modela generativne AI.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolje iskustvo pregledavanja. Pregledavanjem ove web stranice, slažete se s našom upotrebom kolačića.