Terminal komande za Mac su esencijalne alatke koje bi svaki korisnik trebao znati kako bi lakše navigirao sistemom, upravljao fajlovima, obavljao sistematske zadatke i još mnogo toga. Kroz ovaj članak ćete saznati o nekim od najkorisnijih terminalnih komandi koje vam omogućavaju da se efikasno snalazite na Mac-u i olakšavaju vam svakodnevno korištenje. Bez obzira da li ste početnik ili iskusni korisnik, ove komande će vam pomoći da postanete efikasniji i produktivniji na Mac-u.

Sadržaj

Terminal komande za navigaciju

U Mac Terminalu postoje mnoge korisne komande za navigaciju po sistemu i direktorijama.

Terminal komande za Mac koje bi svaki korisnik trebao znati

Prikaz direktorija

Koristite komandu ls za prikaz svih direktorija u trenutnom radnom direktoriju.

Promjena direktorija

Koristite komandu cd za promjenu trenutnog direktorija. Na primjer, ako se želite premjestiti u direktorij „Documents“, koristite komandu cd Documents.

Prikaz sadržaja direktorija

Koristite komandu ls -l za prikaz detaljnog sadržaja trenutnog direktorija, uključujući informacije o datumu i vremenu kreiranja i veličini datoteka.

Kreiranje novog direktorija

Koristite komandu mkdir za kreiranje novog direktorija. Na primjer, ako želite kreirati direktorij „Novi direktorij“, koristite komandu mkdir Novi direktorij.

Brisanje direktorija

Koristite komandu rm -r za brisanje direktorija. Na primjer, ako želite izbrisati direktorij „Stari direktorij“, koristite komandu rm -r Stari direktorij.

Premještanje i preimenovanje direktorija

Koristite komandu mv za premještanje i preimenovanje direktorija. Na primjer, ako želite premjestiti direktorij „Direktorij 1“ u direktorij „Direktorij 2“, koristite komandu mv Direktorij 1 Direktorij 2.

Terminal komande za upravljanje datotekama

Terminal komande za upravljanje datotekama omogućavaju vam manipulaciju i organizaciju vaših datoteka na Mac računaru.

Prikaz datoteka

Koristite komandu ls za prikaz svih datoteka u trenutnom direktoriju.

Kreiranje nove datoteke

Koristite komandu touch za kreiranje nove prazne datoteke. Na primjer, ako želite kreirati datoteku „Nova datoteka.txt“, koristite komandu touch Nova datoteka.txt.

Kopiranje datoteka

Koristite komandu cp za kopiranje datoteka. Na primjer, ako želite kopirati datoteku „Stara datoteka.txt“ u direktorij „Novi direktorij“, koristite komandu cp Stara datoteka.txt Novi direktorij.

Premještanje i preimenovanje datoteka

Koristite komandu mv za premještanje i preimenovanje datoteka. Na primjer, ako želite premjestiti datoteku „Datoteka 1.txt“ u direktorij „Direktorij 2“ i preimenovati je u „Nova datoteka.txt“, koristite komandu mv Datoteka 1.txt Direktorij 2/Nova datoteka.txt.

Brisanje datoteka

Koristite komandu rm za brisanje datoteka. Na primjer, ako želite izbrisati datoteku „Stara datoteka.txt“, koristite komandu rm Stara datoteka.txt.

Otvaranje datoteka

Koristite komandu open za otvaranje datoteka koristeći zadani program koji je povezan s tim tipom datoteke. Na primjer, ako želite otvoriti datoteku „Tekstualni dokument.txt“ koristite komandu open Tekstualni dokument.txt.

Terminal komande za sistem

Terminal komande za upravljanje sistemom omogućavaju vam da prikazujete informacije o sistemu, upravljate procesima, restartujete i gasite sistem, upravljate servisima i korisničkim nalozima.

Prikaz informacija o sistemu

Koristite komandu system_profiler za prikaz detaljnih informacija o hardveru, softveru i konfiguraciji vašeg Mac računara.

Upravljanje procesima

Koristite komandu ps za prikaz pokrenutih procesa. Koristite komandu kill za prekid izvršavanja određenog procesa.

Terminal komande za Mac koje bi svaki korisnik trebao znati

Restartovanje i gašenje sistema

Koristite komandu shutdown za gašenje sistema. Koristite komandu reboot za restartovanje sistema.

Upravljanje servisima

Koristite komandu sudo launchctl za upravljanje servisima na vašem Mac računaru. Na primjer, možete koristiti komandu sudo launchctl start com.servis za pokretanje određenog servisa.

Upravljanje korisničkim nalozima

Koristite komandu dscl za kreiranje, brisanje i upravljanje korisničkim nalozima na vašem Mac računaru. Na primjer, možete koristiti komandu dscl . create /Users/nalog za kreiranje novog korisničkog naloga.

Terminal komande za mrežno povezivanje

Terminal komande za mrežno povezivanje omogućavaju vam da prikazujete IP konfiguraciju, testirate konekciju, povezujete se na udaljeni server, koristite SSH protokol i konfigurišete mrežne postavke.

Prikaz IP konfiguracije

Koristite komandu ifconfig za prikaz IP konfiguracije vašeg Mac računara, uključujući IP adresu, subnet masku i podrazumijevanu gateway adresu.

Testiranje konekcije

Koristite komandu ping za testiranje konekcije s određenom IP adresom ili domenom.

Povezivanje na udaljeni server

Koristite komandu ssh za povezivanje na udaljeni server koristeći SSH protokol. Na primjer, možete koristiti komandu ssh username@ip_adresa za povezivanje na udaljeni server.

Upotreba SSH protokola

Koristite komandu ssh-keygen za generisanje SSH ključeva i ssh-copy-id za kopiranje vašeg javnog ključa na udaljeni server kako biste omogućili automatsko prijavljivanje.

Terminal komande za Mac koje bi svaki korisnik trebao znati

Konfiguracija mrežnih postavki

Koristite komandu networksetup za konfiguraciju mrežnih postavki na vašem Mac računaru. Na primjer, možete koristiti komandu networksetup -setairportnetwork Wi-Fi ssid lozinka za povezivanje s bežičnom mrežom.

Terminal komande za arhiviranje i kompresiju

Terminal komande za arhiviranje i kompresiju omogućavaju vam kreiranje arhiva, ekstrahovanje arhiva, komprimiranje datoteka i dekomprimiranje komprimiranih datoteka.

Kreiranje arhiva

Koristite komandu tar -cvf za kreiranje arhive. Na primjer, možete koristiti komandu tar -cvf arhiva.tar datoteka1 datoteka2 za kreiranje arhive „arhiva.tar“ koja sadrži „datoteka1“ i „datoteka2“.

Ekstrahovanje arhiva

Koristite komandu tar -xvf za ekstrahovanje arhive. Na primjer, možete koristiti komandu tar -xvf arhiva.tar za ekstrahovanje arhive „arhiva.tar“.

Komprimiranje datoteka

Koristite komandu gzip za komprimiranje datoteka. Na primjer, možete koristiti komandu gzip datoteka.txt za komprimiranje datoteke „datoteka.txt“.

Dekomprimiranje komprimiranih datoteka

Koristite komandu gunzip za dekomprimiranje komprimiranih datoteka. Na primjer, možete koristiti komandu gunzip datoteka.txt.gz za dekomprimiranje datoteke „datoteka.txt.gz“.

Terminal komande za sistemsku administraciju

Terminal komande za sistemsku administraciju omogućavaju vam kreiranje korisničkih naloga, administriranje korisničkih prava, backup sistema, praćenje logova i upravljanje zakazanim zadacima.

Kreiranje korisničkih naloga

Koristite komandu dscl za kreiranje korisničkih naloga na vašem Mac računaru. Na primjer, možete koristiti komandu dscl . create /Users/nalog za kreiranje novog korisničkog naloga.

Administriranje korisničkih prava

Koristite komande kao što su chmod i chown za administriranje korisničkih prava na datoteke i direktorije. Na primjer, možete koristiti komandu chmod 755 datoteka.txt za postavljanje prava datoteke „datoteka.txt“.

Terminal komande za Mac koje bi svaki korisnik trebao znati

Backup sistema

Koristite komandu rsync za backup sistema. Na primjer, možete koristiti komandu rsync -a Izvorni direktorij Destinacijski direktorij za backup datoteka i direktorija.

Praćenje logova

Koristite komandu tail za praćenje logova. Na primjer, možete koristiti komandu tail -f /var/log/system.log za praćenje system logova u realnom vremenu.

Upravljanje zakazanim zadacima

Koristite komandu cron za zakazivanje zadatka. Na primjer, možete koristiti komandu crontab -e za uređivanje cron tabele i dodavanje novog zakazanog zadatka.

Terminal komande za instalaciju i upravljanje aplikacijama

Terminal komande za instalaciju i upravljanje aplikacijama omogućavaju vam brzo i efikasno upravljanje aplikacijama na vašem Mac računaru.

Instalacija aplikacija

Koristite komandu brew install za instalaciju aplikacija pomoću Homebrew paket menadžera. Na primjer, možete koristiti komandu brew install aplikacija za instalaciju određene aplikacije.

Deinstalacija aplikacija

Koristite komandu brew uninstall za deinstalaciju aplikacija koje ste instalirali pomoću Homebrew paket menadžera. Na primjer, možete koristiti komandu brew uninstall aplikacija za deinstalaciju određene aplikacije.

Ažuriranje aplikacija

Koristite komandu brew update za ažuriranje svih instaliranih aplikacija pomoću Homebrew paket menadžera.

Prikaz instaliranih aplikacija

Koristite komandu brew list za prikaz svih instaliranih aplikacija pomoću Homebrew paket menadžera.

Terminal komande za Mac koje bi svaki korisnik trebao znati

Pretraga aplikacija

Koristite komandu brew search za pretragu aplikacija pomoću Homebrew paket menadžera. Na primjer, možete koristiti komandu brew search aplikacija za pretragu određene aplikacije.

Terminal komande za rad sa procesima

Terminal komande za rad sa procesima omogućavaju vam praćenje i upravljanje pokrenutim procesima na vašem Mac računaru.

Prikaz pokrenutih procesa

Koristite komandu ps za prikaz svih pokrenutih procesa. Na primjer, možete koristiti komandu ps aux za prikaz detaljnog prikaza svih pokrenutih procesa.

Upravljanje procesima

Koristite komandu kill za prekid izvršavanja određenog procesa. Na primjer, možete koristiti komandu kill PID za prekid izvršavanja procesa prema njegovom ID-u.

Prekid izvršavanja procesa

Koristite kombinaciju tastera Control + C za prekid izvršavanja trenutnog procesa.

Prikaz resursa procesa

Koristite komandu top za prikaz resursa trenutno pokrenutih procesa. Komanda top će prikazati CPU, memoriju i druge resurse koje koriste pokrenuti procesi.

Terminal komande za rad sa paketima

Terminal komande za rad sa paketima omogućavaju vam prikaz, instalaciju, deinstalaciju i ažuriranje paketa na vašem Mac računaru.

Prikaz instaliranih paketa

Koristite komandu brew list za prikaz svih instaliranih paketa pomoću Homebrew paket menadžera.

Instalacija paketa

Koristite komandu brew install za instalaciju paketa pomoću Homebrew paket menadžera. Na primjer, možete koristiti komandu brew install paket za instalaciju određenog paketa.

Deinstalacija paketa

Koristite komandu brew uninstall za deinstalaciju paketa koje ste instalirali pomoću Homebrew paket menadžera. Na primjer, možete koristiti komandu brew uninstall paket za deinstalaciju određenog paketa.

Ažuriranje paketa

Koristite komandu brew upgrade za ažuriranje svih instaliranih paketa pomoću Homebrew paket menadžera.

Terminal komande za sistemsko održavanje

Terminal komande za sistemsko održavanje omogućavaju vam čišćenje smeća, defragmentaciju diska, optimizaciju sistema, pregled hardware komponenti, testiranje i dijagnostiku sistema.

Čišćenje smeća

Koristite komandu sudo rm -rf ~/Library/Caches/* za čišćenje smeća na vašem Mac računaru.

Defragmentacija diska

Na Mac računarima nije potrebna defragmentacija diska, jer macOS automatski upravlja fragmentacijom datoteka.

Optimizacija sistema

Koristite komandu sudo periodic daily weekly monthly za pokretanje periodičkih optimizacija sistema.

Pregled hardware komponenti

Koristite komandu system_profiler za prikaz detalja o hardware komponentama vašeg Mac računara.

Testiranje i dijagnostika sistema

Koristite alate kao što su Disk Utility, Activity Monitor i Console za testiranje i dijagnostiku sistema na vašem Mac računaru.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolje iskustvo pregledavanja. Pregledavanjem ove web stranice, slažete se s našom upotrebom kolačića.