Posebne sposobnosti, poznate kao Limit Breaks, predstavljaju ključnu ulogu u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis. Ova Android igra, koja se očekuje da bude jedna od najiščekivanijih u 2023. godini, koristi napredni aktivni sistem borbe (ATB) koji omogućava igračima da mijenjaju stajalište svog lika tokom borbe. Limit Breaks su posebne i jake sposobnosti koje donose dodatne prednosti u borbi, dok je elementarni sistem od ključne važnosti za postizanje pobjede. Kako bi povećali svoj borbeni potencijal, igrači mogu nadograđivati oružje i Materia. Sintezom i nadogradnjom Materie, igrači mogu unaprijediti njihove sposobnosti i povećati njihovu snagu u borbi. Da bi otključali više Solo sadržaja, igrači moraju završiti poglavlja i epizode u priči. Dodatno, tu je i Draw sistem koji omogućava igračima da dobijaju različite nagrade. U konačnici, Final Fantasy VII: Ever Crisis je kompilacija kompletne Final Fantasy VII serije i pruža nevjerojatno iskustvo za ljubitelje ove popularne franšize.

ATB (active time battle) sistem borbe

Objašnjenje ATB sistema

ATB (Active Time Battle) sistem je vrsta borbenog sistema koji se koristi u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis. Ovaj sistem omogućava dinamičnu i interaktivnu borbu, gdje se akcije izvršavaju u realnom vremenu, ali sa određenim vremenskim odmakom. Svaki lik u timu ima svoj ATB mjerač koji se puni tokom borbe. Kada se mjerač napuni, igrač može izabrati akciju koju će lik izvršiti, kao što su napad, magija ili korištenje posebnih sposobnosti.

Kako ATB sistem utječe na Limit Breaks

ATB sistem također igra važnu ulogu u korištenju Limit Breaks, posebnih i jakih sposobnosti koje likovi mogu koristiti u borbi. Da bi aktivirali Limit Break, igrač mora ispuniti određeni uvjet, kao što je primanje određenog broja udaraca ili pretrpljenje određenog iznosa štete. Kada je uvjet ispunjen, limit mjerač se puni i igrač može odabrati Limit Break akciju. Međutim, izvršavanje Limit Breaka zahtijeva potpuno puni ATB mjerač.

Strategije korištenja ATB sistema u borbi

Korištenje ATB sistema u borbi zahtijeva dobru taktiku i planiranje. Igrač mora pažljivo pratiti stanje ATB mjerača svojih likova i odabrati najefikasniju akciju u određenom trenutku. Kombinovanje napada sa magijom ili posebnim sposobnostima može povećati efikasnost i štetu likova. Također, treba paziti na protivnički ATB mjerač i unaprijed predvidjeti njihove akcije kako bi se adekvatno branili ili izbjegli napade.

Mijenjanje stajališta lika tokom borbe

Prednosti mijenjanja stajališta

U Final Fantasy VII: Ever Crisis, igrači imaju mogućnost mijenjanja stajališta svojih likova tokom borbe. Ovo omogućava različite strategije i taktike za borbu. Svaki lik u timu može imati različite vještine i sposobnosti, pa mijenjanje stajališta omogućava igraču da prilagodi taktiku u skladu sa trenutnim stanjem borbe. Na primjer, jedan lik može biti specijaliziran za napad, dok drugi lik može imati sposobnosti za izbjegavanje napada ili pružanje podrške.

Kako mijenjanje stajališta utječe na korištenje Limit Breaks

Mijenjanje stajališta također može utjecati na korištenje Limit Breaks. Svaki lik u timu ima svoj limit mjerač koji je neovisan o ATB mjeraču. Kada igrač mijenja stajalište lika, limit mjerač se ne resetuje, već se nastavlja tamo gdje je stao. Ovo pruža mogućnost igračima da taktički mijenjaju likove kako bi iskoristili maksimum njihovih Limit Break sposobnosti u određenim situacijama.

Strategije za efikasno mijenjanje stajališta u borbi

Efikasno mijenjanje stajališta zahtijeva dobro planiranje i poznavanje vještina i sposobnosti svakog lika u timu. Igrač treba pravilno procijeniti trenutno stanje borbe i odlučiti koji lik je najbolji za određenu situaciju. Na primjer, ako su protivnici skloni magičkim napadima, igrač može promijeniti stajalište na lika koji ima veću magičku odbranu ili sposobnost neutraliziranja magičke štete. Također, mijenjanje stajališta može biti korisno za brzo reagiranje na protivničke napade ili za iskorištavanje slabosti nekih protivnika.

Posebne sposobnosti - Limit Breaks u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis

Posebne i jake sposobnosti – Limit Breaks

Šta su Limit Breaks

Limit Breaks su posebne i jake sposobnosti koje likovi mogu koristiti u borbi. Svaki lik u timu ima vlastiti set Limit Break sposobnosti, koje se postepeno otključavaju tokom igre. Ove sposobnosti pružaju snažne napade, ozdravljenje ili podršku timu, i mogu biti ključne za pobjedu u teškim borbama.

Vrste Limit Breaks

U Final Fantasy VII: Ever Crisis, postoji nekoliko vrsta Limit Breaka koje likovi mogu koristiti. To uključuje fizičke napade sa velikom štetom, magičke napade koji utječu na više protivnika, sposobnosti za ozdravljenje i obnavljanje MP-a ili sposobnosti koje pružaju dodatnu zaštitu ili podršku timu. Kombinovanje različitih vrsta Limit Breaka može stvoriti raznovrsne strategije i taktike za pobjedu u borbi.

Kako otključati i koristiti Limit Breaks

Limit Breakovi se otključavaju kako likovi napreduju u nivou i stiču iskustvo. Kada lik dostigne određeni nivo, nova Limit Break sposobnost se otključava i postaje dostupna za korištenje. Igrač može odabrati koju Limit Break sposobnost želi koristiti za svakog lika u svakom trenutku. Za aktiviranje Limit Breaka, igrač mora ispuniti uvjet koji može biti vezan za primanje udaraca ili pretrpljenje štete. Kada je uvjet ispunjen, igrač može odabrati Limit Break akciju i izvršiti je.

Važnost elementalnog sistema u borbi

Objašnjenje elementalnog sistema

Elementalni sistem je važan dio borbe u Final Fantasy VII: Ever Crisis. Svaki napad i mogućnost likova može imati svojstvo elementa kao što su vatra, led, elektricitet ili zemlja. Elementi mogu utjecati na povećanu ili smanjenu efikasnost napada ili odbrane. Na primjer, voda može biti snažna protiv elektriciteta, dok vatra može biti snažna protiv leda. Igrači moraju uzeti u obzir elemente prilikom planiranja napada i obrane.

Kako elementi utječu na efikasnost Limit Breaks

Elementi također utječu na efikasnost Limit Breaks sposobnosti. Neki Limit Breakovi imaju dodatne efekte kada se koriste protiv određenih elemenata. Na primjer, Limit Break sposobnost koja koristi vatru može nanijeti veću štetu protivnicima koji su osjetljivi na vatru. Igrači moraju pažljivo odabrati Limit Break sposobnosti koje odgovaraju elementima protivnika kako bi povećali štetu i efikasnost borbe.

Strategije korištenja elementalnog sistema za pobjedu

Korištenje elementalnog sistema za pobjedu zahtijeva dobro poznavanje svih elemenata i njihovih međusobnih odnosa. Igrači mogu koristiti taktiku prilagodbe svojih napada i magija protivnicima koji su osjetljivi ili ranjivi na određene elemente. Također, treba uzeti u obzir da se i protivnici mogu braniti određenim elementima, pa igrači moraju biti spremni prilagoditi i mijenjati strategije tokom borbe. Kombinovanje odgovarajućih elemenata sa Limit Break sposobnostima može biti ključno za brzu i uspješnu pobjedu.

Posebne sposobnosti - Limit Breaks u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis

Nadogradnja oružja i Materia za povećanje borbenog potencijala

Kako nadogradnja oružja povećava borbeni potencijal

Nadogradnja oružja je važan aspekt Final Fantasy VII: Ever Crisis koji omogućava igračima da povećaju borbeni potencijal svojih likova. Oružje se može nadograditi dodavanjem različitih poboljšanja kao što su veća šteta, veća vjerojatnost za kritične udarce ili dodatne efekte. Svako oružje ima određeni broj mjesta za poboljšanja i igrači mogu odabrati kako će nadograditi oružje da odgovara njihovom stilu igre i strategiji.

Značaj sinteze i nadogradnje Materia

Materia je specijalna magična kugla koju likovi mogu koristiti za dobivanje novih vještina i sposobnosti. Materia se može nadograditi kroz proces sinteze i povećati svoju snagu. Sinteza omogućava igračima da kombiniraju različite Materia kako bi stvorili moćnije verzije. Nadogradnja Materia koristi resurse kao što su AP (Ability Points) koje likovi dobijaju tokom borbe. Kroz nadogradnju, Materia postaje snažnija i pruža bolje sposobnosti likovima.

Kako odabrati prave Materia za poboljšanje borbenih sposobnosti

Kada se radi o odabiru pravih Materia za poboljšanje borbenih sposobnosti, igrači trebaju pažljivo razmotriti vještine i sposobnosti svojih likova, kao i trenutnu strategiju koju koriste. Postoje različite vrste Materia, uključujući magičke, fizičke, podrške i taktičke Materia. Igrači mogu odabrati Materia koje nadopunjuju vještine likova i pružaju dodatnu podršku u borbi. Također je važno uzeti u obzir elemente i vrste napada koje Materia pruža kako bi se postigla najveća efikasnost u borbi.

Otključavanje Solo sadržaja kroz završavanje poglavlja i epizoda

Kako završavanje priče otključava Solo sadržaj

Final Fantasy VII: Ever Crisis nudi različite Solo sadržaje koje igrači mogu otključati kroz završavanje poglavlja i epizoda u priči. Solo sadržaj pruža dodatne avanture i izazove koji su neovisni o glavnoj priči i mogu pružiti dodatne nagrade. Kroz napredovanje u glavnoj priči, igrači će otključati nove epizode i poglavlja koji će ih voditi do novih Solo sadržaja.

Vrste Solo sadržaja koje se mogu otključati

Solo sadržaj može uključivati dodatne borbe, izazove, mini-igre, avanture ili dodatne priče sa različitim likovima. Ovi sadržaji često pružaju novu perspektivu i dublje istraživanje svijeta igre. Osim toga, otključavanje Solo sadržaja može donijeti dodatne nagrade kao što su novo oružje, Materia ili posebne sposobnosti koje se mogu koristiti u glavnoj borbi.

Strategije za efikasno završavanje poglavlja i epizoda

Efikasno završavanje poglavlja i epizoda zahtijeva dobro planiranje i praćenje glavne priče. Igrači trebaju pažljivo pristupiti svakom poglavlju ili epizodi, obavljati zadatke i misije, i pratiti ciljeve koje je postavio igra. Također je važno iskoristiti sve mogućnosti za razgovor sa likovima, prikupljanje informacija i istraživanje svijeta kako bi se pronašli svi skriveni tragovi i tajne. Efikasno završavanje poglavlja i epizoda otvara vrata za više Solo sadržaja i napredak u igri.

Posebne sposobnosti - Limit Breaks u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis

Dobijanje nagrada kroz Draw sistem

Objašnjenje Draw sistema

Draw sistem je jedan od načina kako igrači mogu dobiti različite nagrade u Final Fantasy VII: Ever Crisis. Ovaj sistem omogućava igračima da „izvlače“ ili „kopiraju“ sposobnosti i magije protivnika koje koriste. Na primjer, ako protivnik koristi moćnu vatrenu magiju, igrač može koristiti Draw sistem da „izvuče“ tu magiju i dobije je za sebe. Ovo pruža igračima priliku da prilagode svoj tim sa novim mogućnostima i dodatnim sposobnostima.

Vrste nagrada koje se mogu dobiti

Kroz Draw sistem, igrači mogu dobiti različite vrste nagrada. To uključuje nove magije i sposobnosti koje se mogu dodati Materia, odnosno sposobnostima likova. Također mogu biti dostupne i druge nagrade poput dodatnih resursa, kao što su AP za nadogradnju Materia ili Gil, valuta koja se koristi za kupovinu predmeta i opreme. Ovisno o protivnicima i njihovim sposobnostima, nagrade mogu biti različite.

Kako iskoristiti Draw sistem za dobijanje korisnih predmeta

Da bi se iskoristio Draw sistem za dobijanje korisnih predmeta, igrači trebaju pažljivo pratiti protivnike i njihove sposobnosti. Kada protivnik koristi posebnu magiju ili sposobnost, igrač treba koristiti Draw sistem kako bi je „izvukao“ i dodao je svojim likovima. Također je važno razmotriti koju magiju ili sposobnost treba „izvući“ u odnosu na trenutnu situaciju borbe i potrebe tima. Strateško korištenje Draw sistema može donijeti razne koristi i dodatne prednosti u borbi.

Final Fantasy VII: Ever Crisis kao kompilacija serije

Koje igre su uključene u kompilaciju

Final Fantasy VII: Ever Crisis je igra koja kompilira kompletnu Final Fantasy VII seriju. To uključuje originalnu igru Final Fantasy VII, njene nastavke, prequela i dodatne priče kao što su Final Fantasy VII: Advent Children, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII i Before Crisis: Final Fantasy VII. Ova kompilacija pruža priliku igračima da ponovno dožive sve dijelove priče u jednoj igri.

Prednosti igranja kompletne serije u jednoj igri

Igranje kompletnog Final Fantasy VII serije u jednoj igri pruža brojne prednosti. Prvo, igrači mogu uživati u kompletnoj priči bez potrebe za prelaskom sa jedne igre na drugu. Sve epizode, nastavci i prequeli su dostupni unutar igre, omogućavajući neprekidno iskustvo. Drugo, igrači mogu dobiti dublje razumijevanje svijeta serije, likova i njihovih priča kroz kontinuirano igranje. Na kraju, igranje kompletne serije u jednoj igri pruža jedinstveno iskustvo i priliku za nostalgiju za fanove serije.

Kako kompilacija utječe na korištenje Limit Breaks

Kompilacija Final Fantasy VII serije utječe na korištenje Limit Breaks kroz različite epizode i nastavke. Svaki dio serije može pružiti nove perspektive i priče o likovima, što može rezultirati i novim Limit Break sposobnostima. Igrajući kroz sve dijelove serije u Final Fantasy VII: Ever Crisis, igrači će imati priliku koristiti različite Limit Breakove i otkriti sve mogućnosti koje je serija ponudila tokom godina.

U zaključku, ATB sistem borbe, mijenjanje stajališta lika, Limit Breaks, elementalni sistem, nadogradnja oružja i Materia, otključavanje Solo sadržaja, Draw sistem i Final Fantasy VII: Ever Crisis kao kompilacija serije, sve su važni aspekti ove igre. Razumijevanje ovih sistema i strategija može pomoći igračima da poboljšaju svoje vještine i postignu uspješne rezultate u borbi. Splet kombinacija, taktika i odabira pravih sposobnosti i predmeta ključan je za pobjedu u svijetu Final Fantasy VII: Ever Crisis.

Posebne sposobnosti - Limit Breaks u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis

One thought on “Posebne sposobnosti – Limit Breaks u igri Final Fantasy VII: Ever Crisis

  1. Pingback: Satisgame - mobilna igra sa opuštajućim aktivnostima - MobTelefoni.rs: Vaš Vodič za Mobilne Telefone u Srbiji

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolje iskustvo pregledavanja. Pregledavanjem ove web stranice, slažete se s našom upotrebom kolačića.