U ovom članku će biti detaljno poređeni programi Smartsheet i monday.com, koji su popularni alati za upravljanje projektima. Analiziraćemo karakteristike, cijene i mnoge druge faktore kako bismo vam pomogli u izboru najboljeg alata za vaše potrebe. Iako oba programa pružaju slične usluge, postoje i neke bitne razlike između njih. Smartsheet je sofisticiran softver za saradnju sa snažnim projekt menadžerskim karakteristikama, dok je monday.com fleksibilna platforma za rad koja sadrži razne projektne alate. U ovom članku će biti prikazane tabele sa opisom karakteristika, cijenama i usporedbom između ova dva alata. Takođe ćemo istražiti najbolje primjene za oba alata, kao i njihove prednosti i nedostatke. Na kraju, preporučićemo korisnicima da pažljivo sagledaju svoje potrebe i zahtjeve kako bi odabrali alat koji im najbolje odgovara.

Karakteristike programa Smartsheet i monday.com

Platforma za rad sa projektim alatima monday.com

Mogućnost saradnje

Programi Smartsheet i monday.com pružaju korisnicima mogućnost saradnje na projektima. Obe platforme omogućavaju timovima da zajedno rade na zadacima, dijele informacije i prate napredak projekta. Smartsheet nudi opciju dodavanja komentara na pojedinačne zadatke, označavanje prioriteta, i definisanje rokova. Monday.com također podržava saradnju kroz komentare na zadatke, dodjelu odgovornosti i vizuelni prikaz timskih aktivnosti.

Projektne menadžerske karakteristike

Smartsheet se ističe po svojim moćnim projekt menadžerskim karakteristikama. Ovaj program omogućava kreiranje Gantograma, resursne raspodjele, i praćenje troškova projekta. Također podržava planiranje timova i resursa, kao i praćenje i izvještavanje o napretku projekta. Monday.com, s druge strane, nudi alate za upravljanje projektima poput kalendar funkcije, praćenje rizika i upravljanje budžetom.

Funkcionalnost i prilagodljivost

Smartsheet i monday.com su oba vrlo funkcionalni i prilagodljivi alati. Smartsheet omogućava korisnicima da kreiraju prilagođene obrasce, automatske izvještaje i dodaju skripte za automatizaciju zadatka. Također podržava integraciju sa drugim alatima kao što su Microsoft Office aplikacije i Google Workspace. Monday.com također ima bogat set funkcionalnosti, uključujući mogućnost prilagođavanja tabele, kreiranje prilagođenih radnih tokova i upravljanje timskim kalendarom.

Integracije sa drugim alatima

Oba programa, Smartsheet i monday.com, omogućavaju korisnicima integraciju sa različitim alatima i platformama kako bi poboljšali svoje radne procese. Smartsheet ima integraciju sa popularnim alatima poput JIRA, Slack i Zapier, što omogućava korisnicima da automatizuju svoje zadatke i olakšaju timsku saradnju. Monday.com također ima integraciju sa sličnim alatima, uključujući Trello, Asana i Salesforce. Ove integracije pomažu korisnicima da se povežu sa drugim alatima koje već koriste i da sinhronizuju svoje podatke.

Pristupačnost i upotrebljivost

Kada je u pitanju pristupačnost i upotrebljivost, Smartsheet i monday.com nude intuitivno korisničko sučelje koje olakšava rad sa alatima. Smartsheet se ističe po svojoj jednostavnosti i jasnom prikazu podataka. Kroz jednostavne komande i prepoznatljive funkcionalnosti, korisnici brzo mogu naučiti kako da koriste Smartsheet. Monday.com također ima korisničko sučelje koje je jednostavno za korištenje, sa drag and drop funkcionalnostima i interaktivnim prikazom timskih aktivnosti.

Cijene programa Smartsheet i monday.com

Besplatne verzije

Smartsheet i monday.com obezbjeđuju besplatne verzije svojih programa, ali sa ograničenim funkcionalnostima. Besplatna verzija Smartsheeta omogućava korisnicima da kreiraju do 10 tabela i da imaju do 100 saradnika. Monday.com također nudi besplatan plan koji podržava do 2 saradnika i neograničen broj tabela.

Pretplatnički planovi

Smartsheet nudi nekoliko pretplatničkih planova koji se razlikuju po funkcionalnostima i cijeni. Planovi se kreću od individualnih i timskih planova, do poslovnih i enterprise planova sa naprednim mogućnostima. Cijene za ove planove variraju u zavisnosti od potreba korisnika i raspona funkcionalnosti.

Monday.com također nudi pretplatničke planove koji se razlikuju po funkcionalnostima i broju korisnika. Planovi su podijeljeni na timski, poslovni i enterprise plan. Cijene se također razlikuju u zavisnosti od broja korisnika i potreba.

Dodatni troškovi

Osim mjesečne pretplate, korisnici Smartsheeta i monday.com-a trebaju uzeti u obzir i dodatne troškove koji mogu biti povezani sa korištenjem tih alata. Na primjer, neke napredne funkcionalnosti mogu biti dostupne samo uz nadogradnju ili dodatnu licencu. Također, integracije sa drugim alatima mogu zahtijevati dodatne troškove ili pretplate na te usluge.

Vrijednost za novac

Kada se radi o vrijednosti za novac, odluka o izboru između Smartsheeta i monday.coma zavisi od specifičnih potreba i zahtjeva korisnika. Smartsheet pruža napredne projektne menadžerske karakteristike i integraciju sa drugim alatima, te se smatra vrijednim ulaganjem za organizacije koje se oslanjaju na efikasno upravljanje projektima. Monday.com, s druge strane, nudi intuitivno korisničko sučelje i alate za timski rad, što može biti vrijedno za organizacije koje se fokusiraju na podizanje produktivnosti i saradnju u timu.

Sličnosti između Smartsheeta i monday.com-a

Interfejs korisničkog sučelja

Smartsheet i monday.com imaju slične interfejse korisničkog sučelja koji omogućavaju korisnicima da lako navigiraju i koriste alate. Obe platforme koriste tabelarni prikaz podataka, sa mogućnošću sortiranja, filtriranja i grupisanja podataka. Također, obe platforme koriste drag and drop funkcionalnost za jednostavno premještanje i organiziranje zadatka.

Mogućnost prilagođavanja

Smartsheet i monday.com nude mogućnost prilagođavanja kako bi odgovarali potrebama korisnika. Smartsheet omogućava kreiranje prilagođenih polja i obrazaca koji odgovaraju specifičnim zahtjevima projekta. Monday.com također podržava prilagođavanje tabela, dodavanje prilagođenih atributa i stvaranje prilagođenih radnih tokova.

Timski rad i saradnja

Oba alata, Smartsheet i monday.com, su dizajnirana tako da podržavaju timski rad i saradnju. Obe platforme omogućavaju dodjelu odgovornosti na zadatke, označavanje prioriteta i komentare. Također obezbjeđuju pregled timskih aktivnosti i mogućnost dijeljenja informacija sa članovima tima.

Praćenje napretka projekta

Smartsheet i monday.com obezbjeđuju alate za praćenje napretka projekta. Obe platforme omogućavaju korisnicima da označe završene zadatke, prate postignuće ciljeva i generišu izvještaje o napretku projekta. Također obezbjeđuju vizuelni prikaz Gantt dijagrama i kalendar prikaza projekata.

Razlike između Smartsheeta i monday.com-a

Organizacija i struktura projekata

Smartsheet i monday.com se razlikuju u načinu organizacije i strukturiranja projekata. Smartsheet je baziran na tabelarnom prikazu podataka, gdje su zadaci organizirani u redove, a atributi su prikazani u kolonama. Monday.com se bazira na vizuelnom prikazu tabele, gdje su zadaci organizirani u kartice, a atributi su prikazani kao kolone na karticama.

Platforma za rad sa projektim alatima monday.com

Vizuelno predstavljanje podataka

Smartsheet i monday.com nude različite načine vizuelnog predstavljanja podataka. Smartsheet se uglavnom fokusira na tabelarni prikaz podataka, sa mogućnošću kreiranja Gantograma za vizuelno praćenje vremenskih rokova i planova projekta. Monday.com se fokusira na vizuelne kartice i grafičku prikazivanje napretka projekta.

Automatizacija zadatka

Smartsheet i monday.com nude različite mogućnosti za automatizaciju zadataka. Smartsheet ima mogućnost kreiranja skripti i automatizacije zadatka, koja korisnicima omogućava da kreiraju prilagođene skripte za automatizaciju rutinskih zadataka. Monday.com također nudi automatizaciju zadataka kroz svoj sistem automatizacije radnih tokova, koji omogućava korisnicima da automatizuju rutinske zadatke i poboljšaju produktivnost tima.

Posvećenost podršci korisnicima

Smartsheet i monday.com se razlikuju u posvećenosti podršci korisnicima. Smartsheet nudi 24/7 podršku korisnicima putem telefona, e-pošte i online chat-a. Također ima opsežan centar za podršku sa člancima, tutorijalima i forumom za korisnike. Monday.com također nudi podršku korisnicima putem e-pošte i online chat-a, ali nema podršku putem telefona. Monday.com također ima centar za podršku sa člancima i tutorijalima.

Tabele sa opisom karakteristika, cijenama i usporedbom

Tabela karakteristika Smartsheeta

Karakteristika Opis
Mogućnost saradnje Omogućava timovima da zajedno rade na zadacima, dijele informacije i prate napredak projekta.
Projektne menadžerske karakteristike Pruža moćne projektne menadžerske karakteristike kao što su Gantogram, resursna raspodjela i praćenje troškova projekta.
Funkcionalnost i prilagodljivost Nudi bogat set funkcionalnosti i mogućnost prilagođavanja tabele, forme i radnih tokova.
Integracije sa drugim alatima Omogućava integraciju sa drugim alatima kao što su JIRA, Slack i Zapier.
Pristupačnost i upotrebljivost Nudi intuitivno korisničko sučelje sa jednostavnim komandama i prepoznatljivim funkcionalnostima.

Tabela karakteristika monday.com-a

Karakteristika Opis
Mogućnost saradnje Omogućava timovima da zajedno rade na zadacima, dodjeljuju odgovornosti i dijele informacije.
Projektne menadžerske karakteristike Pruža alate za planiranje, praćenje rizika i upravljanje budžetom projekta.
Funkcionalnost i prilagodljivost Nudi funkcionalnosti poput prilagođavanja tabela, kreiranja prilagođenih atributa i radnih tokova.
Integracije sa drugim alatima Omogućava integraciju sa drugim alatima kao što su Trello, Asana i Salesforce.
Pristupačnost i upotrebljivost Nudi jednostavno korisničko sučelje sa drag and drop funkcionalnostima i pregledom timskih aktivnosti.

Tabela cijena Smartsheeta

Plan Cijena Funkcionalnosti
Individualni plan $14.00/mjesečno Osobna radna površina, Gantogram, ograničen broj tabela
Timski plan $25.00/korisnik/mjesečno Podsjetnici, timski kalendar, neograničen broj tabela
Poslovni plan Po zahtjevu Lanac odobrenja, integracija sa sistemima, napredni izvještaji
Enterprise plan Po zahtjevu Napredna sigurnost, upravljanje korisnicima i pristup za korporacije

Tabela cijena monday.com-a

Plan Cijena Funkcionalnosti
Timski plan $17.00/korisnik/mjesečno Osobna radna površina, neograničeni broj tabela, osnovna podrška
Poslovni plan $29.00/korisnik/mjesečno Planiranje timova, automtizacija radnih tokova, napredne integracije
Enterprise plan Po zahtjevu Napredna sigurnost, prilagođen nivo podrške i podešavanja

Platforma za rad sa projektim alatima monday.com

Tabela usporedbe karakteristika

Karakteristika Smartsheet monday.com
Mogućnost saradnje Da Da
Projektne menadžerske karakteristike Da Da
Funkcionalnost i prilagodljivost Da Da
Integracije sa drugim alatima Da Da
Pristupačnost i upotrebljivost Da Da
Organizacija i struktura projekata Tabelarni prikaz Vizuelni prikaz
Vizuelno predstavljanje podataka Gantt dijagram, tabele Vizuelne kartice, grafički prikaz
Automatizacija zadatka Da Da
Posvećenost podršci korisnicima 24/7 telefon, e-pošta, chat E-pošta, chat, centar za podršku

Tabela usporedbe cijena

Plan Smartsheet monday.com
Besplatna verzija Da Da
Individualni plan $14.00/mjesečno
Timski plan $25.00/korisnik/mjesečno $17.00/korisnik/mjesečno
Poslovni plan Po zahtjevu $29.00/korisnik/mjesečno
Enterprise plan Po zahtjevu Po zahtjevu

Najbolje primjene za Smartsheet

Upravljanje timskim projektima

Smartsheet je odličan alat za upravljanje timskim projektima, omogućavajući timovima da zajedno rade na zadacima, prate napredak i upravljaju resursima. Sa moćnim projekt menadžerskim karakteristikama kao što su Gantogram, resursna raspodjela i praćenje troškova, Smartsheet pruža sve što je potrebno za uspješno upravljanje timskim projektima.

Planiranje i praćenje događaja

Smartsheet omogućava korisnicima da kreiraju i upravljaju rasporedima događaja, sa opcijom dodavanja rokova i alarmnih podsetnika. Također pruža mogućnost praćenja sudionika događaja i resursa. Ovo čini Smartsheet idealnim alatom za planiranje i praćenje događaja, kako privatnih tako i poslovnih.

Kreiranje i upravljanje rasporedima

Smartsheet omogućava korisnicima da kreiraju i upravljaju rasporedima, bilo da se radi o rasporedu tima, sastanaka ili projekata. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da organizuju svoje radne zadatke, dodaju rokove, i prate napredak. Smartsheet ima fleksibilne opcije za prikaz rasporeda, uključujući Gantu dijagram i kalendar prikaz.

Praćenje resursa i proračuna

Smartsheet omogućava korisnicima da prate resurse i proračune projekta. Sa resursnom raspodjelom i alatima za praćenje troškova, korisnici mogu lako pratiti i upravljati resursima i proračunima za različite zadatke. Ova funkcionalnost je veoma korisna za organizacije koje žele da budu efikasne u upravljanju resursima i proračunima.

Najbolje primjene za monday.com

Agilno upravljanje projekata

Monday.com je odličan alat za agilno upravljanje projektima, pružajući timovima mogućnost da brzo reaguju na promjene i prilagođavaju se novim zahtjevima. Sa funkcionalnostima za planiranje timova, upravljanje zadataka i automatske radne tokove, monday.com omogućava timovima da budu fleksibilni i odgovorni na promjene u projektu.

Organizacija marketinških kampanja

Monday.com se može koristiti za organizaciju i upravljanje marketinškim kampanjama. Sa kreiranjem tabela i praćenjem napretka marketinških zadataka, monday.com omogućava marketinškim timovima da lakše upravljaju projektima, dodjeljuju zadatke i prate rezultate kampanja.

Upravljanje prodajnim timovima

Monday.com pruža alate za upravljanje prodajnim timovima i podršku u praćenju i upravljanju prodajnim zadacima. Sa funkcionalnostima kao što su pregled prodajnih aktivnosti, upravljanje prodajnom embalažom i automatizacija prodajnih procesa, monday.com pomaže prodajnim timovima da budu organizovani i efikasni.

Kreiranje i prilagođavanje radnih tokova

Monday.com omogućava korisnicima da kreiraju i prilagođavaju radne tokove. Sa intuitivnim korisničkim sučeljem i funkcionalnostima za automatizaciju radnih tokova, korisnici mogu lako prilagoditi procese svog tima i optimizirati svoje radne zadatke.

Prednosti i nedostaci Smartsheeta

Prednosti Smartsheeta

 • Moćne projektne menadžerske karakteristike
 • Mogućnost prilagođavanja tabela, obrazaca i radnih tokova
 • Intuitivno korisničko sučelje
 • Integracija sa drugim alatima poput JIRA, Slack i Zapier
 • Pruža podršku korisnicima 24/7 putem telefona, e-pošte i čata

Nedostaci Smartsheeta

 • Više usmjeren na enterprise korisnike, i može biti skup za manje organizacije
 • Zahtijeva vrijeme za učenje i upoznavanje sa svim funkcionalnostima
 • Nema opciju besplatnog plana za neograničen broj korisnika

Prednosti i nedostaci monday.com-a

Prednosti monday.com-a

 • Intuitivno korisničko sučelje i jednostavna upotreba
 • Razne funkcionalnosti za timski rad i saradnju
 • Prilagodljive table i radni tokovi
 • Integracija sa drugim alatima poput Trello, Asana i Salesforce
 • Nudi podršku putem e-pošte, čata i centra za podršku

Nedostaci monday.com-a

 • Moguće ograničenje funkcionalnosti u besplatnom planu
 • Zahtijeva dodatne troškove za napredne funkcionalnosti i integracije
 • Nema podršku putem telefona

Preporuka korisnicima

Da biste odabrali najbolji alat između Smartsheeta i monday.com-a, preporučuje se da slijedite sljedeće korake:

 1. Razumijte svoje potrebe: Identifikujte koje su funkcionalnosti i karakteristike najvažnije za vaš projekat ili organizaciju.

 2. Identifikacija prioriteta: Odredite koje su funkcionalnosti najvišeg prioriteta za vas i vaš tim.

 3. Konsultacija sa timom: Uključite članove svog tima u proces odlučivanja i prikupite povratne informacije o njihovim preferencijama i potrebama.

 4. Probna verzija i testiranje: Isprobajte besplatne verzije oba alata ili zatražite probnu verziju kako biste bolje razumjeli funkcionalnosti i kako bi vidjeli kako se alat uklapa u vaše zahtjeve.

 5. Prilagođavanje zahtjevima: Uzmite u obzir cijene, vrijednost za novac i podršku korisnicima pri donošenju odluke o odabiru između Smartsheeta i monday.coma.

Odabir pravog alata zavisi od vaših specifičnih potreba i zahtjeva projekta.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolje iskustvo pregledavanja. Pregledavanjem ove web stranice, slažete se s našom upotrebom kolačića.