NIST CSF je vodeći skup standarda, najboljih praksi i preporuka za poboljšanje sajber sigurnosti i upravljanje rizikom na organizacionom nivou. Ovaj skup je kreiran s ciljem standardizacije praksi i osiguranja jedinstvene zaštite svih sajber resursa u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je verzija 2.0 NIST CSF-a proširila primarnu publiku sa kritične infrastrukture na sve organizacije. NIST CSF je ne samo koristan za organizacije širom svijeta, već je i usklađen sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju i Međunarodnom elektrotehničkom komisijom. Sastoji se od šest osnovnih aktivnosti – identifikacija, zaštita, otkrivanje, odgovor, oporavak i upravljanje, a ključne komponente su jezgro, organizacijski profili, stepenovi i informativni izvori. Redovno ažuriran, NIST CSF može biti korišten od strane svih organizacija koje žele poboljšati svoju sajber sigurnost i smanjiti rizik od sajber napada.

NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF)

NIST CSF - standardi za poboljšanje sajber sigurnosti i upravljanje rizikom na organizacionom nivou

Skup opcionalnih standarda, najboljih praksi i preporuka

NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) je skup opcionalnih standarda, najboljih praksi i preporuka za poboljšanje sajber sigurnosti i upravljanja rizikom na organizacionom nivou. Ova inicijativa je nastala sa ciljem standardizacije praksi i osiguranja jedinstvene zaštite svih sajber resursa, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već i širom svijeta. NIST CSF pruža organizacijama okvir koji im pomaže u identifikaciji, zaštiti, otkrivanju, odgovoru, oporavku i upravljanju sajber sigurnošću.

Kreiranje NIST CSF-a radi standardizacije praksi i osiguranja jedinstvene zaštite sajber resursa

Kao rezultat rastućih prijetnji u digitalnom svijetu, NIST Cybersecurity Framework je razvijen da bi pružio standardizovane prakse i osigurao jedinstvenu zaštitu svih sajber resursa. Ovaj okvir je posebno relevantan za organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je koristan i za organizacije širom svijeta. Implementacija ovog okvira pomaže u smanjivanju rizika od sajber napada i osigurava pouzdaniju sajber sigurnost.

NIST CSF - standardi za poboljšanje sajber sigurnosti i upravljanje rizikom na organizacionom nivou

Verzija 2.0 NIST CSF-a

Verzija 2.0 NIST CSF-a je napravljena sa ciljem proširivanja primarne publike sa kritične infrastrukture na sve organizacije. Ovaj novi okvir obuhvata širi spektar organizacija, tako da mogu iskoristiti prednosti koje pruža NIST CSF. Ovo proširenje primarne publike osigurava da organizacije u različitim industrijama i sektorima budu adekvatno zaštićene od sajber prijetnji.

Usklađenost sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju i Međunarodnom elektrotehničkom komisijom

NIST CSF je razvijen sa ciljem da bude koristan za organizacije širom svijeta. Ovaj okvir je usklađen sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO) i Međunarodnom elektrotehničkom komisijom (IEC), što ga čini prepoznatim i prihvaćenim na globalnom nivou. Organizacije koje se pridržavaju NIST CSF-a mogu biti sigurne da će biti u skladu sa međunarodnim standardima, što dodatno pojačava njihovu sajber sigurnost.

NIST CSF - standardi za poboljšanje sajber sigurnosti i upravljanje rizikom na organizacionom nivou

Osnovne aktivnosti NIST CSF-a

NIST CSF se sastoji od 6 osnovnih aktivnosti koje organizacijama pomažu u uspostavljanju i održavanju efektivne sajber sigurnosti:

Identifikacija

Ova aktivnost se odnosi na identifikaciju svih sajber resursa, njihove vrijednosti i potencijalne prijetnje kojima su izloženi. Cilj je stvoriti jasnu sliku o sajber resursima organizacije kako bi se prepoznali rizici i napravili odgovarajući planovi zaštite.

Zaštita

Zaštita je fokusirana na implementaciju tehničkih, organizacijskih i administrativnih mjera kako bi se smanjio rizik od sajber napada. To uključuje uspostavljanje sigurnosnih politika i procedura, kontrola pristupa, enkripciju podataka i drugih mjera zaštite.

Otkrivanje

Otkrivanje se odnosi na implementaciju sistema i tehnologija koji omogućavaju prepoznavanje neovlaštenih aktivnosti i sajber incidenata. Ova aktivnost je ključna u ranom detektovanju sajber prijetnji i omogućava organizacijama da brzo reaguju i spreče zloupotrebu ili oštećenje svojih resursa.

Odgovor

Odgovor se odnosi na planiranje i implementaciju efektivnog odgovora na sajber incidente. Ovo podrazumijeva obučene timove za odgovor, jasno definisane procedure za reagovanje na incidente i kontinuiranu komunikaciju tokom procesa odgovora.

Oporavak

Oporavak je usmjeren na vraćanje organizacije u normalno stanje nakon sajber incidenta. Ova aktivnost uključuje obnavljanje oštećenih sistema i podataka, provjeru sigurnosti i jačanje postojećih procedura kako bi se spriječio ponovni incident.

Upravljanje

Upravljanje je glavna aktivnost koja se odnosi na praćenje, evaluaciju i poboljšanje sajber sigurnosti organizacije. Ovo uključuje uspostavljanje politika, ciljeva, mjerenja i implementaciju procesa da bi se osigurala kontinuirana zaštita.

Glavne komponente NIST CSF-a

NIST CSF se sastoji od nekoliko ključnih komponenti koje pomažu organizacijama u implementaciji i održavanju sajber sigurnosti:

Jezgro

Jezgro je osnova NIST CSF-a i sastoji se od pet glavnih funkcionalnih kategorija – identifikacija, zaštita, otkrivanje, odgovor i oporavak. Jezgro pruža okvir za razumijevanje ključnih elemenata sajber sigurnosti i njihovu implementaciju.

Organizacijski profili

Organizacijski profili su alat koji pomaže organizacijama da procijene svoje trenutno stanje sajber sigurnosti i identifikuju područja koja zahtijevaju poboljšanje. Ovi profili pomažu organizacijama da usmjere svoje napore na najkritičnije aspekte sajber sigurnosti.

Stepenovi

Stepenovi pružaju strukturu za postizanje kontinuiranog poboljšanja sajber sigurnosti. Postoje četiri stepena – osnovni, srednji, napredni i prosperitet. Svaki stepen ima svoje specifične zahtjeve i smjernice, a organizacije mogu postepeno napredovati od nižih stepena ka višim stepenima.

Informativni izvori

NIST CSF obezbjeđuje brojne informativne izvore koji organizacijama pomažu u razumijevanju i primjeni ovog okvira. To uključuje publikacije, smjernice, alate, baze podataka i druge resurse koji organizacijama pružaju dodatnu podršku i usmjeravaju ih ka najboljim praksama sajber sigurnosti.

Redovno ažuriranje NIST CSF-a

Da bi bio relevantan i efektivan, NIST CSF se redovno ažurira kako bi se prilagodio novim prijetnjama i tehnologijama. Ažuriranje ovog okvira osigurava da organizacije imaju najnovije smjernice i preporuke za poboljšanje svoje sajber sigurnosti. Kontinuirano ažuriranje NIST CSF-a doprinosi kontinuiranom napretku u zaštiti sajber resursa i smanjenju rizika od sajber napada.

Korisnici NIST CSF-a

Svi tipovi organizacija, bez obzira na veličinu ili industriju, mogu koristiti NIST CSF kako bi poboljšali svoju sajber sigurnost. Ovaj okvir je posebno koristan za organizacije koje žele smanjiti rizik od sajber napada i osigurati pouzdanu zaštitu svojih sajber resursa. Bez obzira da li se radi o javnom ili privatnom sektoru, implementacija NIST CSF-a pomaže organizacijama da uspostave efektivne mjere zaštite i osiguraju stabilno poslovanje u digitalnom okruženju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolje iskustvo pregledavanja. Pregledavanjem ove web stranice, slažete se s našom upotrebom kolačića.