Ako ste vlasnik iPhone-a, verovatno ste već upoznati sa funkcijom Live Photos, ali da li znate kako da je pravilno koristite? Live Photos je inovativna opcija koja vam omogućava da zabeležite trenutke u pokretu, kombinujući fotografiju sa kratkim video zapisom. Sa ovom funkcijom, možete ponovo doživeti magične trenutke i oživeti svoje uspomene. U ovom članku ćete saznati kako da iskoristite pun potencijal funkcije Live Photos na vašem iPhone-u, koristeći nekoliko praktičnih saveta.

Kako koristiti funkciju Live Photos na iPhone-u?

1. Funkcionalnost Live Photos

Live Photos je funkcionalnost na iPhone-u koja omogućava snimanje trenutaka prije i poslije stvarnog zatvaranja okidača kamere. Ova funkcija snima trenutke prije i poslije snimanja slike, stvarajući tako živopisne i animirane fotografije. To znači da možete snimiti trenutke koji se kreću, kao da ste uhvatili trenutak u pokretu.

1.1. Šta su Live Photos?

Live Photos su kombinacija fotografija i kratkih video zapisa. Način na koji to rade je snimanje 1.5 sekunde snimka prije i poslije snimanja slike. Kada pregledate Live Photos sliku, možete je oživjeti dodirivanjem i držanjem prsta na slici kako biste vidjeli kratak video snimak i čuli zvukove koji su snimljeni istovremeno s fotografijom.

1.2. Koje iPhone uređaje podržavaju Live Photos?

Funkcija Live Photos je dostupna na iPhone 6s ili novijim modelima i podržana je na svim novijim verzijama iOS-a. To znači da možete koristiti Live Photos funkciju ako imate iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro ili iPhone 11 Pro Max.

2. Omogućavanje i onemogućavanje Live Photos

2.1. Kako omogućiti Live Photos?

Da biste omogućili Live Photos funkciju na svom iPhone-u, slijedite sljedeće korake:

 1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat na svom iPhone-u.
 2. Nađite ikonu Live Photos u gornjem desnom uglu ekrana. Ikonu karakterizira 3 kruga koji se preklapaju.
 3. Dodirnite ikonu Live Photos da biste je omogućili. Kada je funkcija omogućena, ikona će svijetliti.
 4. Sada možete snimati Live Photos tako što ćete pritisnuti okidač Fotoaparata.
 5. Nakon snimanja Live Photos snimka, on će se spremiti u vašu galeriju zajedno s ostalim slikama.

2.2. Kako onemogućiti Live Photos?

Ako želite onemogućiti Live Photos funkciju, možete to učiniti tako što slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat na svom iPhone-u.
 2. Nađite ikonu Live Photos u gornjem desnom uglu ekrana.
 3. Dodirnite ikonu Live Photos da biste je onemogućili. Kada je funkcija onemogućena, ikona neće svijetliti.
 4. Sada, kada pritisnete okidač Fotoaparata, snimat ćete samo obične fotografije, a ne Live Photos.

3. Snimanje Live Photos

3.1. Kako snimiti Live Photos?

Snimanje Live Photos je jednostavno. Da biste snimili trenutak u obliku Live Photos snimka, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat na svom iPhone-u.
 2. Pobrinite se da je Live Photos funkcija omogućena.
 3. Usmjerite kameru prema objektu koji želite snimiti.
 4. Pritisnite okidač Fotoaparata da biste snimili Live Photos snimak.
 5. Nakon snimanja, slika će se prikazati u vašoj galeriji kao Live Photos snimak.

3.2. Kako kontrolisati trajanje Live Photos snimka?

Trajanje Live Photos snimka je 1.5 sekundi, što znači da snima trenutak 1.5 sekunde prije i poslije pritiska na okidač Fotoaparata. To je fiksno trajanje i ne može se mijenjati.

3.3. Savjeti za snimanje kvalitetnih Live Photos snimaka

Da biste snimili kvalitetne Live Photos snimke, slijedite ove savjete:

 • Držite telefon stabilno dok snimate da biste izbjegli podrhtavanje kamere.
 • Snimite trenutak koji uključuje pokret kako biste dobili živopisniji snimak.
 • Izbjegavajte prebrze pokrete koji mogu rezultirati zamućenom slikom.
 • Iskoristite prirodu oko vas – snimite Live Photos snimak prelijepe pejzaže ili zanimljive detalje.

4. Pregledanje i uređivanje Live Photos snimaka

4.1. Kako pregledati Live Photos snimke?

Pregledanje Live Photos snimaka je jednostavno. Slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Galerija na svom iPhone-u.
 2. Pronađite album „Live Photos“ (Može se nazivati „Žive slike“ ili „Živi momenti“) i unutra ćete pronaći sve svoje Live Photos snimke.
 3. Dodirnite željeni snimak da biste ga otvorili i pregledali.
 4. Da biste oživjeli snimak, jednostavno dodirnite i držite prst na slici.
 5. Kada povučete prst, snimak će se vratiti u statičnu sliku.

4.2. Kako uređivati Live Photos snimke?

Uređivanje Live Photos snimaka je jednostavno i možete to učiniti direktno iz aplikacije Galerija. Evo koraka:

 1. Otvorite aplikaciju Galerija na svom iPhone-u.
 2. Pronađite album „Live Photos“ i pronađite snimak koji želite urediti.
 3. Dodirnite snimak da biste ga otvorili.
 4. U gornjem desnom uglu ekrana dodirnite ikonu za uređivanje (to je ikona kvadrata s tri tačkice unutra).
 5. Sada možete primijeniti različite efekte, popraviti osvjetljenje ili obrezati sliku prema potrebi.
 6. Kada budete zadovoljni s izmjenama, dodirnite opciju „Spasi“ da biste sačuvali promjene.

5. Deljenje i eksportovanje Live Photos snimaka

5.1. Kako deliti Live Photos snimke sa drugima?

Deljenje Live Photos snimaka s drugima je jednostavno. Možete to učiniti na sljedeći način:

 1. Otvorite aplikaciju Galerija na svom iPhone-u.
 2. Pronađite album „Live Photos“ i pronađite snimak koji želite podijeliti.
 3. Dodirnite snimak da biste ga otvorili.
 4. U gornjem lijevom uglu ekrana dodirnite ikonu za dijeljenje (izgleda kao kutija sa strelicom izlazeći iz nje).
 5. Odaberite metodu dijeljenja koju želite koristiti – možete poslati Live Photos putem poruka, e-pošte, društvenih medija ili ga spremiti u iCloud Drive.

5.2. Kako eksportovati Live Photos snimke iz iPhone-a?

Da biste eksportovali Live Photos snimke iz vašeg iPhone-a i prenijeli ih na drugi uređaj ili računar, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Galerija na svom iPhone-u.
 2. Pronađite album „Live Photos“ i pronađite snimak koji želite eksportovati.
 3. Dodirnite snimak da biste ga otvorili.
 4. U gornjem desnom uglu ekrana dodirnite ikonu za dijeljenje.
 5. Odaberite opciju „Spasi sliku“ ili „Spasi video“ ovisno o tome želite li sačuvati samo sliku ili cijelu Live Photos snimku.
 6. Odaberite lokaciju na kojoj želite sačuvati snimak, kao što je iCloud Drive, Računar ili druge aplikacije za dijeljenje datoteka.

6. Korištenje Live Photos snimki kao pozadine

6.1. Kako postaviti Live Photos snimku kao pozadinu ekrana?

Da biste postavili Live Photos snimku kao pozadinu svog iPhone ekrana, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Galerija na svom iPhone-u.
 2. Pronađite album „Live Photos“ i pronađite snimak koji želite postaviti kao pozadinu.
 3. Dodirnite snimak da biste ga otvorili.
 4. U gornjem lijevom uglu ekrana dodirnite ikonu za dijeljenje.
 5. Odaberite opciju „Postavi kao pozadinu“.
 6. iPhone će vas upitati želite li postaviti Live Photos snimku kao pozadinu zaključanog ekrana, početnog ekrana ili oboje.
 7. Odaberite željenu opciju i prilagodite prikaz po potrebi.

6.2. Kako postaviti Live Photos snimku kao pozadinu zaključanog ekrana?

Da biste postavili Live Photos snimku kao pozadinu vašeg iPhone zaključanog ekrana, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na svom iPhone-u.
 2. Dodirnite opciju „Pozadina“.
 3. Odaberite opciju „Odaberite novu pozadinu“.
 4. Pronađite album „Live Photos“ i pronađite snimak koji želite postaviti kao pozadinu zaključanog ekrana.
 5. Dodirnite snimak da biste ga otvorili.
 6. Prilagodite prikaz postavljanjem okvira na odgovarajuće mjesto i odaberite „Postavi“.
 7. Snimak će sada biti postavljen kao pozadina zaključanog ekrana.

7. Korištenje Live Photos snimki u aplikacijama

7.1. Kako koristiti Live Photos snimke u glavnoj kameri?

Da biste koristili Live Photos snimke u aplikaciji Fotoaparat da biste snimali slike s Live Photos funkcionalnošću, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Fotoaparat na svom iPhone-u.
 2. Provjerite je li Live Photos funkcija omogućena.
 3. Usmjerite kameru prema objektu koji želite snimiti.
 4. Pritisnite okidač Fotoaparata da biste snimili sliku s Live Photos funkcionalnošću.
 5. Snimak će biti spremljen kao Live Photos snimak u vašoj galeriji.

7.2. Kako koristiti Live Photos snimke u aplikacijama trećih strana?

Mnoge aplikacije trećih strana podržavaju korištenje Live Photos snimaka. Da biste koristili Live Photos snimke u ovim aplikacijama, slijedite ove korake:

 1. Otvorite željenu aplikaciju treće strane koja podržava Live Photos snimke.
 2. Odaberite opciju za snimanje slike ili otvorite postojeću sliku koju želite dodati kao Live Photos snimak.
 3. Pritisnite okidač ili odaberite opciju za dodavanje Live Photos funkcionalnosti.
 4. Aplikacija će omogućiti snimanje s Live Photos funkcionalnošću i snimak će biti spremljen u aplikaciju.

8. Zaštita i bekapiranje Live Photos snimaka

8.1. Kako bekapirati Live Photos snimke na iCloud-u?

Da biste bekapirali svoje Live Photos snimke na iCloud-u i osigurali njihovu sigurnost, slijedite ove korake:

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na svom iPhone-u.
 2. Dodirnite svoje ime na vrhu postavki.
 3. Dodirnite opciju „iCloud“.
 4. Provjerite je li opcija „Fotografije“ omogućena.
 5. Ako nije, dodirnite opciju za omogućavanje i potvrdite da želite bekapirati svoje Live Photos snimke na iCloud-u.

8.2. Kako sačuvati Live Photos snimke na računaru?

Da biste sačuvali Live Photos snimke na svom računaru, slijedite ove korake:

 1. Povežite svoj iPhone s računarom pomoću USB kabela.
 2. Na računalu otvorite preglednik datoteka.
 3. Pronađite svoj iPhone među uređajima i kliknite ga.
 4. Pristupite mapama na svom iPhone-u i nađite folder „Live Photos“ ili „Žive slike“.
 5. Kopirajte ili prenesite željene Live Photos snimke s iPhone-a na svoj računar.

9. Rješavanje problema sa Live Photos funkcijom

9.1. Live Photos ne radi pravilno?

Ako primijetite da Live Photos funkcija na vašem iPhone-u ne radi pravilno, možete pokušati riješiti problem na sljedeće načine:

 1. Provjerite je li Live Photos funkcija omogućena u postavkama Fotoaparata.
 2. Pobrinite se da imate dovoljno slobodnog prostora na iPhone-u jer Live Photos snimci zauzimaju više prostora od običnih slika.
 3. Isključite i ponovo uključire Live Photos funkciju u postavkama.
 4. Ažurirajte svoj iPhone na najnoviju verziju softvera kako biste dobili najnovije ispravke i poboljšanja.

9.2. Kako popraviti ograničenje skladištenja za Live Photos?

Ako primijetite da vam ponestaje prostora za pohranu Live Photos snimaka na svom iPhone-u, možete pokušati slijedeće:

 1. Prenesite Live Photos snimke na iCloud Drive ili druge online usluge za pohranu kako biste oslobodili prostor na iPhone-u.
 2. Izbrišite neželjene Live Photos snimke iz svoje galerije kako biste oslobodili prostor.
 3. Koristite komprimirane verzije Live Photos snimaka kako biste smanjili potreban prostor za pohranu.

10. Zaključak

Funkcija Live Photos na iPhone-u omogućava vam snimanje animiranih i živopisnih trenutaka s vaše kamere. Snimanje, pregledavanje, uređivanje i podjela Live Photos snimaka su jednostavni koraci koje možete obaviti koristeći ugrađene aplikacije na svom iPhone-u. Također, možete koristiti Live Photos snimke kao pozadinu ekrana, u aplikacijama trećih strana i moguće je sigurnosno kopirati vaše Live Photos snimke na iCloud ili računar. Ako naiđete na probleme s Live Photos funkcijom, uvijek možete pokušati riješiti problem provjerom postavki i osiguravanjem dovoljno prostora na telefonu. Uživajte u snimanju živahnih trenutaka s Live Photos funkcijom na svom iPhone-u!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila bolje iskustvo pregledavanja. Pregledavanjem ove web stranice, slažete se s našom upotrebom kolačića.